Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FECSKE PROGRAM

2010.03.19
MAGYAROK SZÖVETSÉGE TÁRSADALMI JÓLLÉTI TAGOZAT
FECSKE PROGRAM

ÖNÁLLÓ CSELEKVÉSI TERV

 

 

Rövid helyzetelemzés:

 

- Ma rendkívüli, össztársadalmi problémát jelent a fiatal életkezdők lakhatási feltételeinek a megoldása.
- Az elmúlt évtizedek alatt a szülői generáció anyagilag (és minden egyéb területen) kifosztott állapotba került, így nem képes a fiatalok életkezdéséhez szükséges lakhatási feltételeket biztosítani. Mára a szülők a saját ingatlanaikért küzdenek a devizahitelek kapcsán.
- A társadalmat módszeresen és előre eltervezett módon atomizálták, így a kalákaszerű egymásnak nyújtható segítség rendszere is gyakorlatilag megszűnt.
- A fiatal életkezdők hatalmas összegeket fizetnek ki albérletekre éveken keresztül, mely összegek gyakorlatilag ablakon kidobott pénzek.

- Ilyen körülmények között nyilvánvaló módon a gyermekvállalási kedv is rohamosan csökken, ami a nemzetünk túlélése, fejlődése szempontjából katasztrofális állapotokhoz felé tart.

 

Hogyan lehetne ezen változtatni?- adódik a kérdés.

Hosszú távon állami feladatként kell kezelni az otthonteremtést.

Az állam azonban mi vagyunk és nem az a néhány képviselő, akik a parlament soraiban ülnek. Ebből adódik logikusan a rövidtávú, sőt akár azonnali cselekvési lehetőség.
 
A Magyarok Szövetsége éppen azzal a céllal született, hogy a magyar társadalom önmagára találását, felemelkedését segítse megvalósulni.
A Magyarok Szövetségében fontos tényező, hogy a mai szövetségi tagok önkéntesek és cselekedni vágyó emberek. Másik lényeges elem, hogy koherens ez a szövetség, azaz mindannyian egyet akarunk, egy a célunk, a nemzeti megmaradás.
 
Pénzalapú világunkban azonban világosan látszik, hogy életbevágóan fontos feladatokat nem lehet megoldani pénzügyi háttér nélkül. Ma, ki-ki küzd a saját személyes problémáival úgy, hogy a bennünket uraló kizsákmányolók, könnyű szerrel képesek akaratukat érvényesíteni fölöttünk. Ha azonban létre jönne végre az a széles körű társadalmi összefogás, melyre már szinte mindenki vágyik, akkor lényegesen jobb helyzetbe kerülnénk. Erre kínál kiváló lehetőséget a Magyarok Szövetsége.
 
Ezen gondolat mentén, ha minden egyes szövetségi tagunk, velünk szimpatizáló emberek, nemzetben felelősséggel gondolkodó ember havonta csak ezer forintot rakna be egy közös kalapba, akkor havi szinten, akár százmilliós nagyságrendű, közös anyagi tőkével is rendelkezhetnénk. Ilyen nagyságrendben már az egyéni problémák is könnyebben kezelhetővé válhatnának.
 
Ebből adódik, hogy létre kellene hozni egy olyan pénzügyi rendszert, mely pénzügyi rendszer a mi érdekeinket támogatná, a mi szükségleteinket segítene megvalósítani. Egy saját pénzügyi rendszer nélkül cselekvésképtelenek maradunk.
Addig is, amíg ez a pénzügyi rendszer megvalósul az Arany Korona Szövetkezet rendelkezésünkre áll a program megvalósításához.
Szövetkezeti háttérrel fecskefészkeket lehet „teremteni”, vagyis elindulhat a fecske program a megvalósulás útján.
 
Kihaló félben lévő falvakat kell újra élettel feltölteni úgy, hogy meglévő házakat/földeket vásárolunk fel és újítunk fel a fiatalok számára, valamint eszközöket teremtünk a megélhetéshez. Ma azért néptelenednek el a falvaink, mert az erőszakos urbanizációs folyamatban a munkahelyeket a városokra összpontosították, megszűnő félben vannak a falvaink infrastruktúrája. A felnövekvő generációk a városokban vélik megtalálni a megélhetés feltételeit. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ez az út zsákutca!
 
A fecskefészkek egyszerre jelenthetnek otthont és megélhetést egy kellemes és egészséges környezetben.
 
Az Arany Korona Szövetkezet egy alszámláján, elkülönítve minden egyéb szövetkezeti pénzmozgástól, gyűjteni lehet a Fecske program pénzügyi fedezetére a pénzeket. Megfelelő mennyiségű pénz összegyűltekkor meg lehet vásárolni az első ingatlant, azt szükség szerint fel lehet újítani, ki lehet alakítani benne a megélhetés eszköztárát, és már lehet is kisorsolni az első fecskepárnak. Aztán a többit is ilyen rendszerben.
Kezdetben, a közös pénzügyi alapunkból létrehozott fecskefészkek az Arany Korona Szövetkezet tulajdonát képezik majd, erre számtalan jogi lehetőség létezik.
 
 
Ezek a fecskefészkek a fecskék által megvásárolhatóvá válhatnának a következő módon:
 
1. A fecskék fizetnék a fenntartási költségeket. (rezsi)
2. A fecskéknek megszűnne az albérleti költség, melynek egy része a fecskefészek törlesztésére lenne fordítható, bizonyos rendszer szerint.
3. Lehetővé kell tenni azt is, hogy munkájukkal tudjanak törleszteni.
Pl. Van egy fecskepár és beköltözik az ily módon létrehozott fecskefészekbe és mondjuk juhokat, teheneket, csirkéket, kacsákat, stb. tartanak. Az ebből származó, a szövetségünk javát szolgáló hasznos termékekkel is lehetőséget kell adni a törleszteni egy erre a célra kialakított értékegyeztető rendszeren belül. (napi áron beszámított és a szövetkezet által átvett javak útján)
 
A fecske program egyéb vonatkozásai:
 
Szövetséget erősítő, szövetséget (számszerűen is) növelő hatás. Az összefogás erejében rejlő védőhatást tapasztalhatná meg minden szövetségi tag és a Magyarok Szövetsége iránt érdeklődők egyaránt.
A szövetségen belüli gazdasági folyamatokra élénkítő hatása van, mert a fecskefészkek a szövetkezetben tömörülő termelők, szolgáltatók, iparosok útján, azok munkájával valósul meg.
Munkahelyteremtő hatása van. (a fészkeket létre kell hozni, be kell rendezni, stb.)
Népességnövelő hatása van. A fecskék kedvezményeket kapnának a fészek árából a vállalt (megszületett) gyermekek száma szerint, növekvő módon, vagyis több gyermek vállalásával nagyobb kedvezményt lehetne elérni a fecskefészek árából. Ezzel el lehetne érni a nemzetünk megfiatalodását.
Vidékfejlesztő hatása van. Ki lehet lépni vele (hosszú távon) az erőszakos urbanizációs kényszerből. A magyar ember alapvetően amúgy sem városlakó!!!
Meg lehet menteni a falusi iskolákat, intézményeket, emberi közösségeket.
Egészségmegőrző/javító hatás rejlik benne, mert a boldog ember egészséges.
 
 
 
 
Mire van szükség a fecskeprogram beindításához?
 
A fecske program kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a bajban összefogjunk és rendezzük végre közös dolgainkat.
Ehhez első sorban egy olyan, össznemzeti erkölcsi megújulásra van szükség, mely alapját képezheti a bizalomnak.
Magam részéről azt gondolom, hogy a mai szövetségi tagok már eljutottak a felismeréseknek erre a fokára és tapasztalataim szerint kitűnően működik a Magyarok Szövetségén belül az egymás és önmagunk szerető és kritikus támogatása.
 
Kik a célszemélyek?
Elsősorban
 
Gyakorlati síkon szükséges:
 
1. Gyors közvélemény kutatás a szövetségen belül, ami már folyik egy ideje, és kivétel nélkül pozitív fogadtatása van a programnak.
2. Szükséges a megyék segítsége. Országos népszerűsítő kampányon el kell juttatni az emberekhez a lehetőséget.
3. Egy kártyás rendszer, amit mondjuk a pénzek befizetésének a követéséhez használhatnánk, és ezzel egy időben, ugyanezek a kártyák, egymás közötti kedvezményekre is jogosíthatnának a gazdasági életünkben.  Olyan lenne, mint egy fényképes igazolvány, személyes adatokkal, egy szövetkezeti kártya.
4. Egy országos szintű felmérés a szövetségi fecskék számát, illetve a lakóra váró ingatlanok számát illetően.
5. Egy országos szintű, szövetségi felmérés a sorainkban lévő vállalkozásokról, hogy tudjunk egymásról, hogy tudjuk, hogy ki mivel foglalkozik, mivel tudna ebbe a programba és a szövetkezetbe bekapcsolódni.
 
 
 
 
 
 
 
Nirschné Henn Edith
Társadalmi Jólléti Tagozatvezető         
 
 
 
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.