Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET?

2010.03.19
Mit kíván a magyar nemzet?
Társadalmi Jólléti Tagozat
 
1. Anya és magzatvédelmet,az anyaság, a szülői státusz megbecsülését. Szükséges az anya és magzatvédelem területén egy gyökeresen új szemlélet kialakítása, meg kell szüntetni pl. a gyógyszeripar irányába történő automatikus magzati környezetszállítást. A gyógyszeripar fizessen az anyának a placentáért, ha az anya el akarja adni. Lehetőséget kell teremteni a szakszerű felügyelet melletti otthonszülésre, ki kell dolgozni a bábaképzés rendszerét.A fogantatás pillanatától legyen a magzatnak alkotmányos alapjoga az élethez való jog. A várandós anyának, törvényi garanciák mellett legyen joga az egészséges életvitelhez és legyen joga a munkára fordítandó időt állapotához igazítani.
 
2. Védett gyermekkort, melyen belül minőségi nevelést és oktatást saját nemzeti érdekeink és sajátosságaink mentén. Meg kell valósítani az ingyenes iskolai ellátást a tankönyvek, eszközök, minőségi élelmezés területén. A gyermek, születése pillanatától élvezzen kiemelt erkölcsi, egészségi, társadalmi, jogi védelmet! Ki kell mondani, hogy a család két különnemű, egészséges identitású ember és gyermekeik közössége. Biztosítani kell, hogy igény szerint, a gyermekek iskolaérett korukig a családi körükben és nem intézményi keretek között (bölcsőde, óvoda) szocializálódhassanak.
 
3. Minőségi, magyar érdekeket szolgáló, ingyenes felsőoktatást. A felső szintű, egyetemi oktatási rendszert át kell alakítani, úgy, hogy a társadalom valós szükségletei szerint induljanak a képzések mind a helyek számát, mind pedig a szakokat illetően. A felvételi vizsgák a szakmához kapcsolódó alapismeretekre és készségekre épüljenek. Az egyetemek legyenek ténylegesen a minőségi kutatási, fejlesztési tevékenységek szinterei. Nincs szükség annyi több diplomás munkanélkülire. Valóban a kiváló képességűek továbbfejlődési színtere legyen az egyetem, nem kell „tömegcikket” faragni az egyetemi diplomából és egyenesen bűn felhígítani az egyetemi szintű képzést oda, ahol ma van. Ehhez persze vissza kell állítani a jól képzett mesterek társadalmi megbecsültségét is!!!
 
4. Minőségi, magyar érdekeket szolgáló közegészségügyet. Sokkal nagyobb teret kell biztosítani a megelőzésnek, meg kell szüntetni a gyógyszer reklámokat. Rendszeres és ingyenes szűrővizsgálatokat kell biztosítani, illetve ki kell alakítani az egészségre nevelés rendszerét már gyermekkortól. A gyógyszerek forgalmazását vissza kell utalni szigorúan csak a gyógyszerészek/orvosok hatáskörébe. Azonos teret kell biztosítani a természetgyógyászatnak is a hagyományos orvoslás mellett, klinikai, kórházi szinteken is. Az orvosképzésben nagy hangsúlyt kell fordítani arra, hogy a paciens elsősorban lélekkel érző érzékeny lény azaz ember!!!
 
5. Magas színvonalú közrendet, közerkölcs biztosítását. Szigorítani kell a Btk-t, a büntetés-végrehajtásban erősíteni kell a nevelő, szocializáló jelleget, pártfogói hálózat erősítése szükséges, társadalmi reszocializációs, rehabilitációs programok (pl. munkaprogram) kidolgozása és alkalmazása szükséges. Lehetőséget kell teremteni az egyén számára is az önmaga és javai védelmének az ellátására, törvényi garanciák mellett. Meg kell szüntetni a jelenlegi gyakorlatot, miszerint ma nem jogbiztonság, hanem jogszolgáltatás működik. Meg kell valósítani a jogszolgáltatás helyett a pártatlan igazságszolgáltatás gyakorlatát. Kiemelt figyelmet kell fordítani a bűnmegelőzésre!
 
6. Egyéni adottságoknak megfelelő, és valós társadalmi igényeket kielégítő, hazai forrásokra alapozott munkateremtést az aktív korosztályban. Meg kell szüntetni a multinacionális vállalkozások pozitív diszkriminációját minden tekintetben és a hazai, magyar vállalkozásokat kell támogatni, azok munkahelyteremtő képességét erősíteni. Meg kell szüntetni a jelenlegi segélyezés rendszerét a családi adózás egyidejű bevezetésével. Önkormányzati szinten kell és lehet megoldani az adott terület munkanélküliségi problémáit, hathatós, központi költségvetésből származó állami támogatással.
 
7. A háromgenerációs családi modell megvalósítását, az idősek méltósággal teljes otthoni gondozásának állami támogatását. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a családok több generáción át együtt tudjanak maradni. Meg kell szüntetni az egzisztenciális feltételek városokhoz való erőszakos csoportosítását.(mesterséges urbanizáció) Azonnali hatállyal meg kell szüntetni a posta, kórház, iskola, vasút bezárások, felszámolások gyakorlatát!!! Vissza kell állítani a kistelepüléseknek az országos infrastrukturális vérkeringésbe való zavarmentes kapcsolódását.
 
8. Biztonságos szociális háló megteremtését minden korcsoport számára, hogy ne legyen soha többet egyetlen kallódó magyar sem. Kérjük, hogy alapvető, alkotmányban rögzített jogként az állam garantálja minden magyar állampolgár számára a lakhatáshoz való jogát.A szociális hálót munkaalapúvá kell tenni. Ki minél több, a társadalom számára hasznos munkát végez, annál több juttatásban legyen része. Meg kell szüntetni az alanyi jogon járó juttatásokból való ingyenélés rendszerét. Legyen alkotmányos alapjog a lakhatáshoz való jog. Az állam gondoskodjon az otthonnal nem rendelkezők állami tulajdonú lakásokban való elhelyezéséről. (MSZ Fecske program)
 
9. Az állami szintű korrupció megszüntetését. Az országgyűlési képviselők legyenek visszahívhatóak, felelősségre vonhatóak a gyakorlatban is. Ne lehessen közfeladatot ellátó személy,országgyűlési képviselő az, akire a bűnelkövetésnek, erkölcstelenségnek akár csak az árnyéka is vetül. Meg kell szüntetni a közvagyon további privatizációját.
 
10. Az idegen érdekeket szolgáló, közerkölcsöt bomlasztó, közrendet veszélyeztető kereskedelmi médiák visszaszorítását, szigorú erkölcsi mércével történő ellenőrzését. Kultúrát, műveltséget, nemzeti öntudatot közvetítő, magyar nemzeti média létrehozását s annak állami fenntartását.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.